Restaurering

Har du en verneverdig bygning som du ønsker reparere? Skal bygningen føres tilbake til original stand, men har stått lenge uten vedlikehold, og bærer sterkt preg av dette?

Agder Restaurering har i mange år arbeidet med restaurering av verneverdige og eldre bygninger. For å kunne utføre slik arbeid, er det avgjørende at man har kunnskap om materialer og tradisjoner som ligger bak eldre byggverk. Vi i Agder Restaurering har denne kunnskapen, og vi har deltatt på mange forskjellige kurs innen restaurering og materialforvaltning.

De oppdrag vi tar på oss, er blant annet restaurering av gamle byggverk, samt arbeid innen alle eldre byggeteknikker slik som lafting, grindebygg og bindingsverk.

Spesialmaterialer

Agder Restaurering anskaffer og produserer spesialdeler til restaurering. Ofte må delene spesialtilpasses, og kvaliteten må opprettholdes. Skadde bygningsdeler erstattes med eksakte kopier i nytt og friskt materiale.

Vi selger også «ordinære» materialer til nye bygg.

Konsulentvirksomhet

Vi utfører konsulentvirksomhet i forhold til restaurering, og tar på oss oppdrag for både kommune og privatpersoner som har behov for vår ekspertise.

Prisoverslag

Agder Restaurering gir prisoverslag på både våre egne prosjekter, og på prosjekter som skal utføres av andre. Vi anslår en pris for total restaurering av bygninger, materialer inkludert.

Kursvirksomhet

Skal du restaurere ditt eget hus, men mangler kunnskap om tradisjoner, byggeteknikk og materialer? Agder Restaurering kan holde kurs innen blant annet lafting, bindingsverk, materialforvaltning og grindebygg.